Kierkegaard: Samlede Værker. Electronic Edition.
ISBN: 978-1-57085-238-1
Language: DanishKierkegaard, Søren. Kierkegaard: Samlede værker. Electronic editor Alastair McKinnon. Charlottesville: InteLex Corporation, 1995.

_____. Samlede værker. Udgivet af A. B. Drachman, J. L. Heiberg og H. O. Lange. 3. udg.gennemset og ajourføt af Peter P. Rohde. København: Gyldendal, 1962-1964.

_____. Samlede Værker. Udg. af A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange; 1. Udg. I-XIV. Gyldendal, København: 1901-06.

_____. Samlede Værker. Udg. af A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange; 2. Udg. I-XIV. Gyldendal, København: 1920-36.

_____. Oeuvres complètes. par P. H. Tisseau et E. M. Jacquet-Tisseau; 20 vol., éd de l'Orante, Paris; 1966-86.

_____. Gesammelte Werke. Herausgegeben und aus dem Dänischen übertragen von Emmanuel Hirsch, Hayo Gerdes u.a.; 36 Abteilungen in 26 Einzelbänden. Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf; 1954-65.


Indhold
Titles with title abbreviations
Complete tables of contents for all works
Past Masters Preface ((Danish/English) with bibliographic information)

Af en endnu Levendes Papirer
Om Begrebet Ironi
Enten - Eller. Første halvbind
Enten - Eller. Andet halvbind
Gjentagelsen
Frygt og Bæven
Atten opbyggelige Taler
Begrebet Angest
Philosophiske Smuler
Forord
Stadier paa Livets Vei
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
Bladartikler, der staar i Forhold til «Forfatterskabet»
En literair Anmeldelse
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
Krisen og en Krise i en Skuespillerendes Liv
Kjerlighedens Gjerninger
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
Christelige Taler
Sygdommen til Døden
Indøvelse i Christendom
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
Om min Forfatter-Virksomed
«Ypperstepræsten» - «Tolderen» - «Synderinden»
To Taler ved Altergangen om Fredagen
En opbyggelig Tale
Guds Uforanderlighed
Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet
Dømmer selv!
Bladartikler 1854-55 I-XXI
Dette skal siges, saa være det da sagt
Øieblikket, nr. 1-10
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom.


Notes

Text edited by Prof. Alastair McKinnon, McGill University, and based primarily on the third edition. Page numbers from five different editions.

The text of Kierkegaard: Samlede Værker is a corrected version of the third edition published by Gyldendal, Copenhagen: 1962; but references to other editions and translations are also provided on the reference line at the top of your screen. This line shows the page number of the first line of the folio in which your cursor is presently positioned in the Danish third (D3), first (D1) and second (D2) collected editions and in the English (Et), French (Ft) and German (Gt) translations. The English translations are those current during the years 1964-70 when this project was begun and are shown following the Introductions to volumes I, II and III of Alastair McKinnon, The Kierkegaard Indices, Brill, Leiden: 1970-75. The French translation is that of Editions de l'Orante, Paris: 1966-86 and the German that of Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf: 1954-65. The titles of individual volumes in the three Danish editions and in these translations are shown below together with their respective title codes. Note that in some cases the paragraph breaks of particular translations do not perfectly match those of the Danish third edition.