Kierkegaard

Kierkegaard: Samlede Værker. Electronic Edition.

ISBN: 978-1-57085-238-1

Language: Danish

Kierkegaard, Søren. Kierkegaard: Samlede værker. Electronic editor Alastair McKinnon. Charlottesville: InteLex Corporation, 1995.

_____. Samlede værker. Udgivet af A. B. Drachman, J. L. Heiberg og H. O. Lange. 3. udg.gennemset og ajourføt af Peter P. Rohde. København: Gyldendal, 1962-1964.

_____. Samlede Værker. Udg. af A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange; 1. Udg. I-XIV. Gyldendal, København: 1901-06.

_____. Samlede Værker. Udg. af A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange; 2. Udg. I-XIV. Gyldendal, København: 1920-36.

_____. Oeuvres complètes. par P. H. Tisseau et E. M. Jacquet-Tisseau; 20 vol., éd de l'Orante, Paris; 1966-86.

_____. Gesammelte Werke. Herausgegeben und aus dem Dänischen übertragen von Emmanuel Hirsch, Hayo Gerdes u.a.; 36 Abteilungen in 26 Einzelbänden. Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf; 1954-65.

Indhold

Titles with title abbreviations

Complete tables of contents for all works

Past Masters Preface ((Danish/English) with bibliographic information)

Af en endnu Levendes Papirer

Om Begrebet Ironi

Enten - Eller. Første halvbind

Enten - Eller. Andet halvbind

Gjentagelsen

Frygt og Bæven

Atten opbyggelige Taler

Begrebet Angest

Philosophiske Smuler

Forord

Stadier paa Livets Vei

Tre Taler ved tænkte Leiligheder

Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift

Bladartikler, der staar i Forhold til «Forfatterskabet»

En literair Anmeldelse

Opbyggelige Taler i forskjellig Aand

Krisen og en Krise i en Skuespillerendes Liv

Kjerlighedens Gjerninger

Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger

Christelige Taler

Sygdommen til Døden

Indøvelse i Christendom

Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed

Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen

Om min Forfatter-Virksomed

«Ypperstepræsten» - «Tolderen» - «Synderinden»

To Taler ved Altergangen om Fredagen

En opbyggelig Tale

Guds Uforanderlighed

Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet

Dømmer selv!

Bladartikler 1854-55 I-XXI

Dette skal siges, saa være det da sagt

Øieblikket, nr. 1-10

Hvad Christus dømmer om officiel Christendom.

Notes

Text edited by Prof. Alastair McKinnon, McGill University, and based primarily on the third edition. Page numbers from five different editions.

The text of Kierkegaard: Samlede Værker is a corrected version of the third edition published by Gyldendal, Copenhagen: 1962; but references to other editions and translations are also provided on the reference line at the top of your screen. This line shows the page number of the first line of the folio in which your cursor is presently positioned in the Danish third (D3), first (D1) and second (D2) collected editions and in the English (Et), French (Ft) and German (Gt) translations. The English translations are those current during the years 1964-70 when this project was begun and are shown following the Introductions to volumes I, II and III of Alastair McKinnon, The Kierkegaard Indices, Brill, Leiden: 1970-75. The French translation is that of Editions de l'Orante, Paris: 1966-86 and the German that of Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf: 1954-65. The titles of individual volumes in the three Danish editions and in these translations are shown below together with their respective title codes. Note that in some cases the paragraph breaks of particular translations do not perfectly match those of the Danish third edition.